Tág tér, kék ég felé

Egy napon megszólal egy hang. Éppen foglalkozol valamivel, vagy foglalkoztat valami: feladatkör, melyről azt hiszed, hogy elsőrendűen fontos és csak reád tartozik, csak a te dolgod. Már fölkészültél e feladatra, buzgón végzed munkád. S egyszerre megszólal a hang és ezt mondja: „Más a dolgod.” S megvillan egy feladat lehetősége, melyre soha nem gondoltál ezelőtt. S tudod, ez a feladat nem lesz egészen veszélytelen számodra. Eltérít munkád addigi irányától, rendkívüli erőfeszítéseket követel majd, félreértések, viták, veszélyek sorozatát idézi fel. S mégis, mindent most hagynod kell.

Gyakorlati érdekeidet súlyosan veszélyezteti az új feladat. S mégis, mindent félre kell tenned, vállalnod kell ezt a veszélyt, ezt az erőfeszítést, ezt az áldozatot, az új munkakört, ezt a sugallott és érthetetlen új feladatot. A hang parancsszavát nem lehet félreérteni. Aki ilyenkor jól hall és engedelmeskedik, talán elbukik a feladat által felidézett világi veszélyek között, de megmenti lelkét. Aki süket, kényelmes, vagy gyáva, kényelmesen sétál odább az életben, de lelke sebzett, kielégületlen és nyugtalan marad. Válassz hát, barátom.” (Márai S., Füveskönyv: A parancsoló feladatokról)

Ad maiorem Dei gloriam, 2011-2013 években felépítettük a NapPortát.

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI bizalmukért és nagylelkű támogatásukért azoknak, akik nélkül ez a beruházás források hiányában el sem indulhatott volna, vagy nem ért volna a végére: Európai Unió, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Magyarország Kormánya, PRO REGIO Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.dr. Nagy Sándor és dr. Nagyné Sasvári Ildikó, dr. Horváth Gergely, Kocsis Imre, Coelho Ingeborg és Coelho Carlos.

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI iránymutatásukért, segítőkészségükért, munkájukért azoknak, akik nélkül ötletünk csak ábránd maradt volna: Abaházi Ági (ügyvezető), Bakti Krisztina (tervező), Simon István (Pro-Régió témavezető), Békés András, Békés Balázs (projektmenedzserek); Paulik Tamás (statikus mérnök), Z.É. Műhely Kft. (településrendezés) Czene Éva , Horváth Adrienne; Széplaki Tünde (műszaki ellenőr); Palotai György (felelős műszaki vezető); Háberl Dániel és Diriczi Zsombor (AhaIgen, weboldal);

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI a helytállásért, a konstruktív ötletekért, a becsületes és jó munkáért és a feltétlen kitartásért azoknak, akik nélkül ez a Ház nem készült volna el: Schönberger Tóth György (Nagymaros) és barátai, Varga Robi (Szob) és barátai;

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI munkájukért, emberi hozzáállásukért azoknak, akik tudásukkal és erejükkel hozzájárultak a kivitelezés befejezéséhez: Lukács Attila, Bresztyák Attila (gépi földmunka); Szikriszt és Tsa Kft., Szob Szikriszt Miklós (építőanyag, szállítás); Bradács Kft., Szendehely – Bradács István (valamennyi ajtó és ablak); Antkar Kft., Nagy Antal és József (vasbeton munkálatok); Hód Kft., Nagymaros – Heininger Ferenc, Szklenarik János, Gratzál Mihály, Maurer Péter, Kálmán és Hegedűs Sándor kőművesek (kőműves szakmunkák, kivitelezés); HO-FI Fakereskedés Kft., Szob – Hoffmann Adrienn (építőanyagok); Rapavi Kft., Vác – Rapavi Tibor (esztrich aljzatbeton, rétegrend kialakítás); DMRV Zrt., Magos Attila (csatornarákötés tervezés, engedélyezés); ZsigaVill Plusz Kft. Budapest – Dóczi Zsigmond László, Budapest (teljeskörű villanyszerelés); Szorgos Hangyák Bt., Szob – Héri Géza (közcélú szennyvízcsatorna-hálózatra kötés); Bencsik György, Erdőkertes (villanyszerelés); AVKVill Kft., Budapest – Kenyó Gábor (villamos kapacitásbővítés); Weisz Ottó, Szob (vas és lakatosmunkák); Moravszki Zoltán, Kerepes és barátai, Antal Péter Nyírmeggyes (burkolás); Várnagy István, Szob és Péterfi Norbert, Márianosztra (gépi bontás); Veligdán Péter, Szob (kertművelés speciáltranszport); Tomán Gyöngyi, Ipolydamásd (toborzás, Bálint család); KÁTKI Génmegőrzési Koordinációs Központ (Gödöllő) Barta Ildikó, Szalay István; Nagymarosi ÉpTü Kft. Piramis Építőház Kft. (építőanyag); Schottner Márk – Szob; Feiszl Gábor, Medgyes Kristóf, Medgyes Gellért, Rózsa Tamás és Boros Tamás – Zebegény; Bálint György, Bálint István, Bálint Zoltán, Nagy Márk – Ipolydamásd (kézi bontási munkák); Molnár Gábor, Molnár László, Kovács ‘Tito’ György (Márianosztra) és Bodnár József és György (Lucskapuszta) (éjjeli felügyelet), Greff Róbert (Szob) Berki József (Zebegény) ács szakmunkák,

KÖSZÖNET a bátorításért, érdeklődésért, jó szavaikért mindazon barátainknak, akik a kezdetektől fogva egészen a befejezésig támogatólag viszonyultak munkánkhoz, amelynek eredményeképpen a NapPorta Ház létrejött. Velünk voltak:

Nagy Tamás (Oros-Krisztinaváros); Fejes Ferenc és Rita (Árpádföld, Budapest); dr. Beer Miklós, főtisztelendő Megyéspüspök (Vác); Tóth Sándor és családja (Esztergom); Gresó György (Naphegy); Dr. Pauk János és családja (Szeged); Pauk Sándor és családja (Tiszakécske); Abaházi Gábor és családja (Mátyásföld); Dr. Kovács T. Tamás és családja (Zugló); Dr. D. Tóth Balázs és családja (Kisnémedi); Martzy Antal és családja (Leányfalu); Márialigeti Boldizsár és Papp Julianna (); Éva-Baker Kft. Szob (Polónyi Éva); Schottner Tibor (Zebegény); Geiger József (Országos Máriaút Egyesület); Bakti Miklós és családja (Baktalórántháza); Lackó Tamás (Zebegény-Újpest); Bezegh Andrea (Budapest); Varga László és Vargáné Szikriszt Katalin (Szob); Budainé Barta Erzsike, Budai István és családja (Rétság); Földi Gyula (Faluhelymajor, Mátranovák); Sántha József (Zebegény); Petrovics család (Nagymaros, Szob, Szeged), Tóth Miklós, Tóthné Kövesligethy Erzsébet, Kövesligethy-Tóth András (Budapest)

és végül, de nem utolsósorban köszönjük segítőkészségüket választott pátriánk ügyünkben eljárt elöljáróinak: Szob Város Önkormányzata – Remitzky Zoltán polgármester, Illés Zoltán és Szesztay Domonkos (építés-hatósági osztály), Szőke István polgármester; és mindenkinek, akit véletlenül nem említettünk és ezért ehelyütt megkövetünk.

Köszönetet mondunk egymásnak, őseinknek, Nagyszüleinknek és Szüleinknek a bátor szívért, a kitartó akaratért;

Mindenek felett pedig hálát adunk az Úristennek minden áldásááért.

Beteljesíti az őt félőknek kivánságát;” (Zsolt. 145.19)

 

Melinda és Gábor

Az itt megjelent írások csak és kizárólag a szerző szubjektív véleményét tükrözik, ami nem feltétlenül egyezik meg mindenben a honlap tulajdonosának álláspontjával. A szólásszabadság iránt elkötelezett szerkesztők mindent megtesznek azért, hogy politikai vagy felekezeti hovatartozásában az olvasókat sérelem ne érje. Ha Ön mégis ezt tapasztalja, úgy kérjük, írja meg nekünk véleményét.