Piliscsabai Madonna

Mária-utak találkozási pontjai mindazok a helyek, templomok is, ahol történelem és néplélek egyazon buzgalommal fon virágfüzért az Istenanya homlokára. Piliscsaba  XVIII. századi templomában XIV. századi Mária-szobor áll, a Gyermekkel.

Abból az időből való, amikor magyarságunk az Ómagyar Mária-siralmat imádkozta, énekelte. Ezt a gyönyörű nyelvemléket – több hétszáz éve. Piliscsaba ekként köszönti utak vándorát, aki egykor elindult rokonához, Erzsébethez a hegyen át:

Tóth Sándor: Piliscsabai Madonna

Égi szeglet üvegsíkja mögött
idők múlásában könnyeit hullatja
Vigasza az, mit átélt az örömben
mikor kedves Fiát sírban nem találta

Mások eltemették hárfáikat mondván:
az élet kopott tallér, mért daloljunk rajta?
Fogságából hogyha szabadul a lélek, várja
anyaszívvel, mikor nyílik zára

Ő a megnyílt ajtó, ha csukva az éden
Legszűkebb úton csillagösvény-rejtő
Csend-ölelt orcáján messzi század éled,
míg belül aggódás tőre általjárja

Tovább is szenvedő, ma sem más búsága –
temetetlen gondok egy nemzet szívében
Fejét amint tartja, virágnak Virága
Nem lehet hiába védő jelenléte.”

Tóth Sándor írása

Az itt megjelent írások csak és kizárólag a szerző szubjektív véleményét tükrözik, ami nem feltétlenül egyezik meg mindenben a honlap tulajdonosának álláspontjával. A szólásszabadság iránt elkötelezett szerkesztők mindent megtesznek azért, hogy politikai vagy felekezeti hovatartozásában az olvasókat sérelem ne érje. Ha Ön mégis ezt tapasztalja, úgy kérjük, írja meg nekünk véleményét.