Építkezés

Az ABUDES Kft. 2011 őszén lelki-wellness intézményként működő “Élmény-tanya” megvalósítására pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, amely a pályázatot támogatásra érdemesnek találta.

Az ABUDES Kft. meglévő ingatlanának turisztikai célú fejlesztésére 26.468.750,- Ft, összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a „Turisztikai Szolgáltatások fejlesztése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.

“ÉLMÉNYTANYA SZOBON” – KMOP-3.1.1/F-11-001

ABUDES KFT., 1055 Budapest, Honvéd utca 17/A

Szob külterület 065/1 hrsz.

ARCHICOMPLEX Kft.

Széplaki Tünde építészmérnök, kamarai nyilvántartási szám: 01-63701 (engedély száma (határozat): 1467/2010, műszaki ellenőri jogosultságot megadó Magyar Mérnöki Kamarai határozat száma: ME-É-I.-01-63701/2015

Palotai György, építőmérnök

A Vállalkozó 2012. március 1. napján átvette a munkaterületet, és első lépésként a területen lévő öreg épület bontása, a bozót kiirtása és a durva tereprendezés történt meg. Ezt követően az épület északi oldala vízelvezetési céllal a domboldalból „kibontásra került”, a kitermelt föld részben elszállításra került, részben pedig a területen került elterítésre.

Párhuzamosan az épületen belüli és épületen kívüli földkiemelés is megtörtént mind az új burkolatok, mind pedig az alaptestek számára. Az épületen belüli aljzatbeton feltörésre (a födémtartó oszlopok elhelyezéséhez szükséges részeken), akitermelt föld részben elszállításra került, részben pedig a területen került elterítésre.

Napporta-Epitkezes-folyamat-1

Szintén párhuzamosan megkezdődött a meglévő tetőszerkezet bontása. Ennek keretében lekerült a cserépfedés, a tetőlécezés és a szaruzat. A lebontott értékes anyagok a felvonulási területen kerültek tárolásra, a tervek szerint a mindössze kb. 6-8 éves tetőszerkezet visszaépítésre került.

2012. március 26. napján az épület északnyugati sarkánál meggyengült állapotú falszerkezet a földkiemelés közben részben leomlott mintegy 2 m szélességben. Paulik Tamás statikus tervező kérése az volt, hogy a helyszínre látogatása előtt történjen meg a meggyengült sávalap feltárása, majd kérésének megfelelően Vállalkozó az Épület északi és keleti oldalán teljes hosszban, a déli oldalon az Épület hosszanti oldalának feléig kiemelte a talajt (mintegy 60 m3 mennyiségben). A sürgősen elvégzendő feltárás és balesetmegelőző munkák után a statikus mérnök utasítása szerint a szerkezetépítés közben az alaptest megerősítésre került és a leomlott falszerkezet visszaépítésre és megerősítésre került.

Napporta-Epitkezes-folyamat-2

Ezzel párhuzamosan elkészültek a szükséges bontási munkák. Lebontásra került az épület mindkét végéről az oromfal, a régi nyílászárók ki lettek bontva. A szerkezetépítéshez szükséges állványozás és zsaluzat elkészült. A szerkezetépítés részeként elkészültek a beton alaptestek. Megtörtént a pillérek, a födém és a koszorú szerkezetének vasszerelése, zsaluzása és betonozása úgy az épületen belül, mint az épületen kívül. A kizsaluzást követően elkészült a térdfal, amelynek a tetejére újabb vasbeton koszorú készült.

Az épület mindkét végére tervezett tűzfal falazása megkezdődött, közben a meglévő nyílászárók kibontásra kerültek, megtörtént a falnyílások átalakítása az új nyílászárók számára. Beépítésre kerültek a szükséges áthidalók, valamint megtörtént felettük a kifalazás.

Napporta-Epitkezes-folyamat-3

A vasalt aljzatok betonacél szerelése mellett az oldalfalakról a vakolat eltávolítása, leverése megtörtént a belső oldali vakolás számára.

A Ház építés folyamatában 2012. júniusban befejeződött a vasbetonszerkezetek (alapozás, födém, tartópillérek, és az alaptest megerősítése) kivitelezése, köztük a belső térben a vasbeton húzott karú lépcső is elkészült. Párhuzamosan folyt az attikafalak felépítése, és az új koszorú kötelező megszilárdulási periódusa után 2012 július hónap végén megkezdődött a tetőszerkezet felépítése.

Talpszelemen, szarufák és vázszerkezeti tartóelemek felépítését követően szigetelőfólia került felhelyezésre, szeptember közepétől a tetőhéjalás munkái következtek. Ezek befejezése csak 2012. szeptember hónap végére sikerült.

Napporta-Epitkezes-folyamat-4

Elhelyezésre kerültek a teljes épületen hőszigetelt üvegezésű homlokzati nyílászárók. Ezzel az épület bezárásra került, lehetővé téve a téliesítést, a belső befejező szakipari munkák elvégzését az időjárási körülményektől függetlenül.

2012. szeptember hónaptól kezdődött azon talajmunkák elvégzése, amelyek több fázisban készítették elő a szennyvízcsatorna és gyűjtőakna elhelyezését, a vízvezetékek elhelyezését, az esővíz elvezető vezetékek elhelyezését, a villamos földkábelek elhelyezését a Házhoz. Egyes földmunkák az időjárás viszontagságai miatt csak 2013 tavaszán fejeződhettek be.

2012. október hónapban megtörtént az aljzatszigetelés, vízszigetelő lemez került elhelyezésével, amelyre a kivitelei terv szerinti rétegrend (lépésálló polisztirol lemez, technológiai szigetelés, acélháló) került kialakításra, a hónap végén megkezdődtek a homlokzati munkák: állványozás után leverésre került a meglazult, máló vakolat, kialakításra került a külső homlokzati hőszigetelés, amelyre a végleges vakolat került. A homlokzati színező festés november végén a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt felfüggesztésre kerül, és csak 2013. márciusban fejeződött be.

Napporta-Epitkezes-folyamat-6

A padlófűtés kör és a radiátor-fűtéskör vezetékeinek elhelyezése, majd a vízvezeték-hálózat és a szennyvízelvezetés csőrendszerének véglegesítése után 2012 november közepén készült el a 11 cm vastag esztrichbeton alapzat. A fűtésrendszer kiépítése 2012 november vége december eleji napokban történt meg, az 50kW teljesítményű kazán elhelyezésével és üzembe állításával, egyéb kazánházi szerelvényeinek (tágulási tartály, puffertartály, melegvízbojler, laddomat, szelepek és szivattyúk) valamint a radiátorok felszerelésével. A szakemberek a fűtési rendszer beüzemelése előtt az illetékes szakhatóság felügyelete mellett beszerelték a kéményt.

Az esztrichbeton megszilárdulása után kezdetét vette az alsó szinten a helyiségek kialakítása, a gipszkarton falak vázrendszerének felépítése, a gipszkartonlapok felszerelése (a kazánházban tűzálló, a vizes helyiségekben impregnált gipszkarton). Párhuzamosan került elvégzésre a tetőtéri szigetelés és gipszkartonozási munka. Felszerelésre kerültek a teraszon és a belső térben a szükséges helyeken a korlátok is. A belső ajtók beszerelése, szerelvényezése és finombeállítása megtörtént.

Elkészült az Épület teljes belső és külső elektromos hálózatának kialakítása a terveknek megfelelően, központi kapcsolószekrény kialakításával. Kialakításra került az Épület villámvédelme, valamit bővítésre került az elektromos hálózat a korábbi 1x16A teljesítményről 3x25A teljesítményre, amely új villanyóra felszerelését és új villanyoszlopok beállítását is igényelte, az ELMÜ illetékes osztályának előzete jóváhagyása alapján.

Napporta-Epitkezes-folyamat-8

A belső téri befejező munkák a vizes helyiségek hidegburkolásával (fal és padló csempeburkolat) és a festéssel folytatódott, amellyen párhuzamosan megtörtént a belső hőszigetelő téglafal felrakása. Elkészült továbbá a konyha épített pultjának falazása is.

A közcélú szennyvízhálózatra kapcsolódás előkészítése, tervezés, szolgalmi jog alapítás, közműfejlesztési hozzájárulás befizetés, engedélyezés után a DMRV Zrt. a rákötést december 3. napján elvégezte.

A rákötést követően a mosdókban megtörtént a szaniterek elhelyezése, a szerelvények felszerelése és a víz- és szennyvízhálózat beüzemelésre került.

A belső téri befejező munkák a falak és mennyezetek glettelést és festést követően az elektromos szerelvényezéssel (lámpatestek, kapcsolók, csatlakozó aljzatok) felszerelésével folytatódott és az épület pipere takarításával zárult.

A Ház építése a szélsőséges hegyvidéki időjárás ellenére jó ütemben folytatódott, a 2012. december 3. napján kelt Használatbavételi Engedély Iránti Kérelem alapján meginduló eljárás eredményesen zárult. A január második felében megtörtént helyszíni ellenőrzés során az illetékes  hatóság már beköltözhető állapotot rögzített. A Használatbavételi Engedély nemrégiben emelkedett jogerőre.

Napporta-Epitkezes-folyamat-7

A fennmaradó építkezési munkák javarésze a korábban felépült dísztégla szigetelőfal fugázása, felületkezelése után kezdődött meg, és majd’ 3 hét szünet után – az ünnepekre és az utak állapotára tekintettel. Ezek részeként 2013. január második felétől megtörtént az esőcsatornák végleges szerelése, a bádogosmunkák elvégzése, a februári hónapban csak az időjárás által megengedett ütemben folytatódott az ólépület tetőszerkezetének véglegesítése (vízszigetelés vált szükségessé), a kemence felépítése és szerelvényezése (kémény, föstölő, a sparheld beépítése). A parkoló kialakítása és a nyomvonal talajmunkái azt követően kezdődtek meg, 2013 március elején, hogy a talaj felengedett eléggé ahhoz, hogy a földmunkagép elindulhasson. A váratlan szélsőséges márciusi havazás és fagy az útépítést elodázta, de a helyszínre szállított kövek és kőzúzalék (meddő) a hónap végére a helyére került. Március folyamán a belső korlátok, a lépcsőburkolás, a teraszkorlát felhelyezés mellett jutott idő a lámpatestek felszerelésére, a díszkivilágítás kialakítására és a fürdőszobai szerelvények felhelyezésére is.

A záróidőszak nagy eseménye a hajópadló felrakása volt, több, mint 310 m2 felületen. A mosogató és a mosógép is a helyére került, a nagy-pult felületkezelése és a recepciós pult kialakítása megtörtént, és még szép is lett. Folyamatos tereprendezés során került kialakításra az „Élmény-tanya” jelenlegi domborzata.

Nagy munka volt, fáradságos. És alkotó, kalandos és örömteli is egyben. Köszönjük még egyszer mindenkinek a segítséget, a közreműködést, a támogatást, a lelkesítő szavakat.

Abudes_EU_tabla_Napporta