HázSzabályok

HÁZIREND – Csákhegy-Felsőmajor NapPorta Ház

Kedves Vendégünk! Örömmel üdvözlünk a NapPortán!

Kérünk téged is a jelen Házirend elolvasására és az ebben foglaltak betartására. Köszönjük az együttműködést, köszöntjük az együtt-gondolkodást.
Bármely kérdés, kérés esetén keresd a NapPorta képviselőit:

Turcsik Zsuzsa, telefonszáma: +36 20 370 3920

Pauk Gábor, telefonszáma: +36 30 6706740

 MEGÉRKEZÉS ÉS TÁVOZÁS SZABÁLYAI

 1. A NapPorta csak előre egyeztetett időpontban, bejelentkezés alapján fogad vendégeket.
 2. A vendégek a Házat csak az előre jelzett és megérkezéskor egyeztetett létszámban vehetik igénybe. A NapPorta képviselője jogosult – előzetes bejelentés nélkül is – ellenőrizni, hogy a Házban az egyeztetett létszámban tartózkodnak-e vendégek.
 3. Érkezéskor a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint minden vendég köteles
  • a személyes dokumentumai (személyi igazolvány/útlevél) szerint regisztrációra és adatszolgáltatásra (a Vendégkönyvbe történő beiratkozás) és
  • a helyszínen fizetendő összeg átadására vagy átutalására a NapPorta képviselőjének (Vendégeink a Házat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el)
 4. A Házba történő be- és kijutást a NapPorta képviselője biztosítja, kulcsok átadásával. Az átadott kulcsok esetleges elvesztése esetén a vendég köteles azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcserét megtéríteni.
 5. A Ház végleges elhagyásakor a kulcsot le kell adni a NapPorta képviselőjének, akit a távozás időpontjáról megérkezéskor előzetesen tájékoztatni kell. A Ház megegyezett időpont előtti elhagyása esetén bérleti díjat nem térítünk vissza.

 Általános Szabályok

 1. A NapPorta területén mindenki saját felelősségére tartózkodik és köteles betartani magatartási, baleset- és egészségvédelmi szabályokat.
 2. A NapPortán tartózkodás során mindenki köteles a vizet és a villanyáramot takarékosan használni. Kérjük a csapokat, elektromos fogyasztókat feleslegesen ne használják, a túlzott fogyasztás rossz.
 3. Elektromos fűtőtest használata Házban tilos, elektromos autók kültéri töltésére térítés ellenében van lehetőség.
 4. A Házat a vendégek tisztán kapják meg, ottlétük alatt maguknak kell takarítani. Kérjük, ügyeljenek a rendre és a tisztaságra.
 5. Csak a NapPorta képviselőjének előzetes hozzájárulásával lehet a Házban lévő berendezést átrendezni, bútorokat áthelyezni. A fekvőhelyeket (matracok) tilos a Házból kivinni, azokat kültéren használni.
 6. A vendégek a nem rendeltetésszerű használattal okozott bármely kárért teljes anyagi felelősséggel tartoznak, a kárt haladéktalanul meg kell téríteni a NapPorta képviselőjének. Jogvita esetén szakértő kirendelésére kerül sor, annak költségét az okozott káron felül meg kell téríteni.
 7. Amennyiben a Házban bármilyen műszaki probléma felmerül, az igyekszük gyorsan megoldani – a vendégek kötelesek haladéktalanul értesíteni arról a NapPorta képviselőjét, kérve intézkedését.
 8. A Ház bérleti díja tartalmazza a közüzemi díjakat és egyéb rezsi költségeket.
 9. A Házban tilos a 18 év alatti korúak alkoholfogyasztása. A csoportvezetők feladata annak biztosítása, hogy csoportjuk a Ház szellemiségéhez méltóan viselkedjen.
 10. Bármely reklamációt csak akkor veszünk figyelembe, ha az a tartózkodás ideje alatt be lett jelentve és arról tanúk előtt rövid jegyzőkönyv készült. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Konyha-használat, fürdőszobák

 1. A Ház jól felszerelt konyhával rendelkezik, amely a vendégek rendelkezésére áll. Kérjük a tisztaságra ügyelni! Elutazáskor kérjük, ne hagyjanak mosatlan edényt, szemetet maguk után.
 2. A mikrohullámú sütőbe fémet tartalmazó edényt tenni tilos. A kisebb konyhai berendezéseket (kávéfőző, kenyérsütő, stb) ne hagyják áram alatt, amikor használaton kívül vannak!
 3. A gáztűzhelyet fokozott gondossággal kell kezelni, minden esetben mind a tűzhely, mind a gázpalack csapját el kell zárni.
 4. A keletkezett szemét gyűjtése szelektíven, a konyhában található szemetesekben lehet. Amennyiben a zsákok megtelnek, az udvaron helyezzék el azokat. Szob külterületen nincsen kommunális szemétszállítás, aki tudja az itt keletkezett szemetet vigye magával és dobja egy gyűjtőbe a települési gyűjtőkbe.
 5. A Ház használatához fürdőszoba, WC használata, valamint egyszerűbb ételek, italok elkészítéséhez közös konyha és konyhai berendezések, eszközök használata tartozik.
 6. Szigorúan tilos bármit a lefolyókba dobni, különös tekintettel nedves törlőkendőkre, amit a szivattyú nem tud továbbítani ezért a daráló motorja tönkremegy és a rendszer leáll. Az ezzel okozott kárt meg kell téríteni.

Eljárás baleset esetén

 1. A Recepción kisebb sérülések ellátásához elsősegély-csomag található. Nagyobb baleset esetén a segélyhívó számot (112) vagy a mentőket (104) kell felhívni, és megadni a NapPorta elérhetőségét: Szob külterület 065/1 hrsz, a Tompa Mihály úton egyenesen kifelé haladva kb. 2,4 km-nél.

Dohányzás, tűzeset, vis maior

 1. A Házban dohányozni szigorúan tilos. A dohányzás az udvaron a kijelölt helyen történhet.
 2. Tűz esetén az Házban található poroltó készülékkel azonnal meg kell kezdeni az oltást és mindenki köteles hívni a tűzoltókat (105) majd azt követően értesíteni a NapPorta képviselőjét!
 3. A NapPorta semmilyen felelősséget nem vállal, és kártérítés megfizetésére nem kötelezhető természeti csapás, tűz, illetve fel nem róható eseményekből (pl. áramszünet) eredő károkért.

Udvari tevékenységek

 1. Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen a kijelölt farakásból, szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve lehet. A tűzrakás után kérjük a Vendégeket a szemét eltávolítására és a parázs leöntésére.
 2. Parkolni a NapPorta területén belül, a parkolóban szabad, a vonatkozó általános szabályok betartásával. A kapubejáratot minden esetben szabadon kell hagyni!
 3. Bár a Ház bekerített magánterületen található, felhívjuk a Vendég figyelmét a Ház és az autók bezárására. A NapPorta nem vállal semmilyen felelősséget autóban vagy a Házban hagyott értékek elvesztése vagy lopás esetén.

A jelen Házirend honlapunkon elérhető, ezzel a NapPorta tulajdonosa ismételten és megfelelően közölte általános szerződési feltételeit, és vélelmezi, hogy ezeket valamennyi vendég elolvasta, megértette és a Házban maradással és tartózkodással el is fogadta.

A jelen Házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk.  vonatkozó jogszabályai az irányadók. Vitás kérdésben a felek a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk!